Fråga skomakaren - Limning

Hej. Min mors farfar var aktiv skomakare från ca 1880 till 1920. Han använde symaskin från ca 1890, men jag vet inget om han limmade skor. Fanns det tillgång till lim under hans verksamma tid och i så fall vilken typ av lim var det och om det fanns hälsorisker. Torbjörn

De första limmen började användas när skoindustrin växte fram och fabrikerna moderniserade den traditionella skotillverkningen.
Skor som inte syddes pliggades annars oftast med träpligg. När skomakarna övergick till att använda de modernare metoderna är svårt att säga med exakthet men allt som är värt att veta om svensk skomakarhistoria finns samlat på Skoindustrimuseet i Kumla www.skoindustrimuseet.se. 
De kontaktlim som användes kunde innehålla tex bensen som är canserframkallande och visst fanns det hälsorisker med dessa kemiska produkter. Dagens lim är betydligt bättre och det kommer nya produkter hela tiden som fokuserar på både hälso och miljöeffekterna.

Carina Eneroth Skomakeri Framåt Stockholm

Har ett par platåskor med 10 cm platå som har lossnat, sitter endast fast på ena sidan av skon. Går det att laga med tex skolim eller kontaktlim, eller på något annat sätt? Har tidigare lagat med vanligt superlim och det har hållt i några veckor..
Hej! Du bör låta en skomakare laga skorna. Det går inte att rekommendera vilket lim som ska användas när man inte sett materialen. Skon bör också sitta i press för att limmet ska få full hållfasthet. Carina Eneroth, Skomakeri Framåt