Ordlista - H

Här hittar du förklaringar på facktermer.

Alla A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

H

Hallux valgus

Är en utåtvridning av stortåleden ofta tillsammans med en inflammation av tåleden.


Halvsulning

Man tar bort den slitna sulan från tån ned till under bällen, sedan sätter man fast en ny sula. Halvsulning kan göras randsydd, durksydd eller vändsydd.


Helsulning

Man tar bort klackstomen och sedan tar man bort hela den slitna sulan och ersätter den med en ny sula. Helsulning kan göras randsydd, durksydd eller vändsydd.


Hålfotsinlägg

Stöd som håller uppe och stöder ett sänkt eller nedfallet hålfotsvalv.


Häckla

Häckelsöm kan antingen sys med en eller två trådar. Sömen kan användas på flera olika ställen på en sko.


Hälgrepp

Klistras fast på bakfodret för att förhindra att skon glappar.